Chiều ngày 18/01 Phòng Giáo dục và Đào tạo Đức Thọ tổ chức lễ tổng kết biểu dương giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi tiểu học cấp huyện năm học 2018-2019.

          Với mục đích công nhận, suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện trong các trường tiểu học; tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp;

        Tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực để nâng cao chất lượng giáo dục của mỗi nhà trường, các địa phương và trên toàn huyện, tạo sự quan tâm và đóng góp của các lực lượng xã hội vào quá trình giáo dục học sinh. Tại buổi biểu dương Phòng đã ghi nhận thành tích chủ nhiệm lớp của 59 thầy, cô giáo trong toàn huyện.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG BUỔI BIỂU DƯƠNG