Các em học sinh Trường Tiểu học Đức Lập hưởng ứng cuộc thi “Nét chữ trái tim”; cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Bảo vệ sức khoẻ và chung tay phòng chống dịch bệnh Covid –19”

MỘT SỐ BỨC TRANH THAM GIA DỰ THI

BÀI VIẾT "NÉT CHỮ TỪ TRÁI TIM"