Hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống “Tương thân, tương ái; Thương người như thể thương thân” của dân tộc ta. Là hành động giúp đỡ những người bệnh đang cần những giọt máu quý giá để duy trì sự sống.

       Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện năm 2020 của  Uỷ ban nhân dân Huyện Đức Thọ phát động. Sáng ngày 30/5/2020 các cán bộ, giáo viên trường tiểu học Đức Lập đã tập trung tại hội trường Huyện uỷ để được tư vấn, kiểm tra sức khoẻ và làm các thủ tục tham gia hiến máu tình nguyện. Sau khi kiểm tra và được tư vấn, trường tiểu học Đức Lập có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm - hiệu trưởng tham gia hiến máu nhân đạo.

      Đây cũng chính là một trong những hoạt động nhân đạo có ý nghĩa thường xuyên được công đoàn nhà trường hưởng ứng và tham gia rất tích cực hàng năm.